دوشنبه 25 تیر ماه 1403
ورود |عضويت
  شرح وظایف ادارات و واحدهای مدیریت

 

اداره فني و زيربنائي( واحدآب وخاک)

 

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع :

1-ارائه اطلاعات ومشخصات فنی پروژههای مربوط به بخش آب وخاک

2-مکان یابی و مسیر یابی محل های پروژه های قابل اجرا

3-تجهیزونو سازی اراضی سنتی

4-اجرای طرح های پوشش انهار سنتی

5-ارائه خدمات و نظارت بر اجرای طرح های آبیاری تحت فشار

6-مهار و انتقال آبهای سطحی

7-معرفی متقاضیان اجرای طرحهای آب و خاک

8-احیاء و بازسازی و  مرمت قنوات

9-بهسازی خاک مزارع کشاورزی(ارائه خدمات و نظارت بر اجرای طرح های آب و خاک)

10-احداث جاده بین مزارع

11-احداث کانال های عمومی آب رسانی جهت انتقال آب به روستا

12-تهیه طرح واجرای استخر های تنظیم آب

شرایط متقاضی:

1-کشاورز بودن

2-توان اجرای طرحها

3-ارائه مدارک مثبته ازاراضی مورد تقاضای اجرای بعضی طرح ها

مدارک مورد نیاز:

1-دفتر چه کشاورزی

2-معرفی شوراهای اسلامی یا سر گروهای کشاورزی

 

  

اداره توليدات گياهي (واحد زراعت)

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع :

1- اجرای طرحهای کلی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه کشت محصولات زراعی مختلف

2- اجرای طرحهای مختلف زراعت اعم از طرح افزایش تولید علوفه – طرح نباتات زراعی – طرح افزایش تولید ذرت دانه ای و علوفه ای – طرح افزایش تولید گیاهان روغنی اعم از کلزا؛ گلرنگ ؛کنجد؛ پنبه ؛ آفتابگردان

3- نظارت بر کاشت؛ داشت و برداشت گیاهان زراعی و تامین نهاده های مختلف مانند بذر گواهی شده؛انواع کودهای شمیایی

4- همکاری با ارگانهای مختلف مانند شرکت کشت و توسعه دانه های روغنی ؛ بانک کشاورزی و ... در جهت توسعه و حمایت از کشت محصولات زراعی

5- مساعدت در توسعه کشت گیاهان زراعی جدید و افزایش کشت مکانیزه                                                

شرایط متقاضی:

 کشاورز  بودن

مدارک لازم:

1-در خواست کتبی در صورت لزوم

2- ارائه اسناد مالکیت

 

  

اداره توليدات گياهي (واحد حفظ نباتات)

 

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع :

 

1-    راهنمایی ارباب رجوع درباره مسائل گیاهپزشکی

2-   تامین و تدارک سموم دفع آفات و علفهای هرز

3-  مبارزه با علفهای هرز، آفات و بیماریهای زراعی باقی

4-  مبارزه با ملخ کوهاندار

5-  مبارزه با سن غلات با مشارکت کشاورزان

6-  مبارزه با آفات انباری

 

 

   

اداره توليدات گياهي (واحد باغباني)

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع :

 

1- راهنمائی ،نظارت و پیگیری طرح های احداث باغ با اصول نوین باغبانی و معرفی متقاضیان جهت استفاده از تسهیلات مربوطه

2- راهنمائی ،نظارت و پیگیری طرح های متقاضیان احداث گلخانه (سبزی و صیفی ، گل )و واحد های پرورش قارچ و معرفی متقاضیان جهت استفادها از تسهیلات مربوطه

3- انجام امور ترويجي وتشویق باغداران در زمینه آموزش جهت آشنائی با آخرین دستاورد های اصول نوین باغبانی و نیز ترغیب باغداران به امربیمه محصولات باغی

4- تهیه آمار و اطلاعات مربوط به سطوح کشت و تولید محصولات باغی شهرستان

5- تهیه آمار و اطلاعات مربوط به خسارت وارده به محصولات باغی شهرستان دراثر حوادث غیر مترقبه و ارائه گزارش در این خصوص به مراجع ذیربط

6- راهنمائی و اطلاع رسانی به باغداران در خصوص روش های جلوگیری از خسارت حوادث غیر مترقبه نظیر سرمازدگی و...

 

  

طرح وبررسيها(کارشناس برنامه و بودجه مدیریت)

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع :

 

1- جمع آوری اطلاعات پروژه و تهیه و تنظیم برنامه های پیشنهادی سالانه مدیریت و ارائه به مراجع ذیربط جهت تصویب اعتبارات سالانه

2- بررسی پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های مورد تعهد مدیریت از طریق ایجاد سیستم گزارش گیری در مقاطع مختلف و مورد نیاز جهت پاسخ گویی در قبال تعهدات به مسئولین درون و برون دستگاهی

3- تطبیق گزارش عملکرد اداره / واحد باشرح عملیات مندرج در موافقتنامه به عنوان شاخص اندازه گیری

4- معرفی متاقضیان واجد الشرایط اخذ تسهیلات بانکی به بانکهای شهرستان پس از طی مراحل قانونی

5- پیگیری جذب تسهیلات بانکی

6- نظارت بر حسن اجرای پروژه های تسهیلات بانکی

7- همکاری با بانکها در خصوص جذب و وصول معوقات بدهکاران پروژه های مرتبط با مدیریت

8- راهبری اتوماسیون اداری مدیریت

9- مسئول نگهداری شبکه و سایت اتوماسیون اداری و کارتابل مدیریت و نظارت بر حسن عملیات روزمره آن در جهت کاهش بوراکراسی اداری و کاغذ بازی و سهل الوصل شدن خدمات اداری به ارباب رجوع

10- تهیه و تدارک نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز مجموعه اداری مدیریت پس انجام مشاوره  لازم با کارشناسان سازمان

11- اجرای آمارگیری سالانه پروژه گندم و جو و سایر محصولات زراعی طی دو مرحله در سال

12- ارائه عملکرد سبز محصول شهرستان به طور ماهانه     

13- تهیه و تنظیم آمار بارندگی شهرستان جهت درج در پرتال مدیریت شهرستان و آگاهی بخشی کشاورزی منطقه.    

 

 

 

اداره امورتوليدات دامي

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع :

1-انجام امور پاره اي از صدور و تمديد پروانه ها و مجوزهاي دام و طيور و آبزيان تفويض اختيار شده به شهرستان از سوي مديريت صدور پروانه استان توسط شركتهاي مشاوره اي كشاورزي (بخش خصوصي ) داراي مجوز در اين زمينه از سازمان جهاد كشاورزي استان ( با نظارت امور دام )

2-پذيرش تقاضا وپي گيري تصويب وتخصيص و جذب اعتبارات و تسهيلات ثابت و سرمايه در گردش در قالب طرحها و پروژه هاي ذيربط مانند پروار بندي و مرغداري –اصلاح نژاد –بهسازي و نوسازي اماكن دامي –سيلو سازي علوفه و امثالهم و معرفي دامداران و مرغداران واجد شرايط به بانكهاي مربوطه

3-پذيرش تقاضا و برسي و اقدام مقتضي در خصوص استفاده متقاضي از تسهيلات منابع داخلي و ساير اعتبارات شعب  بانكها و موسسات مالي و اعتباري شهرستان با هماهنگي و استعلام بانكها و موسسات

4-ارائه راهنمائيهاي لازم در خصوص تغذيه دام –اصلاح نزاد –ساخت جايگاه دامي –سيلو سازي علوفه و موارد مشابه بر حسب تقاضاي ارباب رجوع

شرايط متقاضي:

*تشكيل يا داشتن پرونده قابل  قبول در امور دام بر حسب نوع تقاضا

مدارك لازم:

1-تصاوير شناسنامه-كارت ملي-آخرين مدرك تحصيلي-كارت پايان خدمت يا معافيت (ويژه برادران )

2-اصل وتصوير مدارك رسمي آب و زمين مورد نياز مناسب –بر حسب نوع تقاضا

(اصل مدارك پس از تطبيق عودت داده خواهد شد )

 

 

اداره امور اراضی

 

 خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع :

1- واگذاري زمين در قالب كميسيونهاي ماده 31و32

2- واگذاري زمين در قالب طرحهاي كشاورزي

3- انجام امور مربوط به قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و جلوگيري از تغییرکاربری غیرمجاز و خرد شدن اراضی کشاورزی

4- انجام امور مربوط به قوانين و مقررات اصلاحات اراضي

 5- انجام امور مربوط به اراضي باير

 6- انجام امور مربوط به درخواست ثبت و انجام معاملات ملكي

7-نظارت و تكميل فرم هاي پيشرفت فيزيكي طرح هاي در حال اجرا

8-تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغ ها

9-تشكيل پرونده و بررسي كارشناسي طرح هاي مورد درخواست منقاضيان تبصره يك و چهار الحاقي به ماده يك قانون

10-اجرای قوانين و مقررات مرتبط با قانون اصلاح ماده 33 و تكميل و ارسال فرم هاي عوامل نظارتي به مدیریت امور اراضی استان

 

 

  نظرسنجي  
 
نظر شما درباره پرتال شهرستان اردستان

 

تعداد جوابها : 1618

عالي : 89%
خوب : 5%
متوسط : 1%
ضعيف : 4%

  ارسال  
  كاربران بر خط  
 
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 350
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 350

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2453127
Visitors بازديد هاي امروز: 931
Visitors بازديد هاي ديروز: 994

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1403/04/25 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردستان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا